Контакт

Едусофт
Филип Втори Македонски 11-1/1
Скопје, Р. Северна Македонија
Т: (+ 389 2) 3127 323
Ф: (+ 389 2) 3215 414
E: edusoft@edusoft.com.mk
Корисничка поддршка
Т: (+ 389) 2 3127 323
М: (+ 389 70) 250 810
E: helpdesk@edusoft.com.mk