ZHVILLIM I SOFTUERIT TE PERSHTATUR

Nga përshtatja e platformave para-zhvillimore
deri te cikli i tërësishëm i zhvillimit të softuerit

Vazhdo

ÇFARË OFROJMË NE

Shërbimet tona mbulojnë ciklin e tërësishëm të zhvillimit dhe implementimit të sistemeve softuerike.

Zhvillim i softuerit të përshtatur

Ju na e thoni se çfarë lloji i softuerit ju duhet, çfarë biznes procese dëshironi që të përfshihen që të mund ne të ndërtojmë zgjidhje pikërisht sipas kërkesave të juaja.

Zhvillim i produkteve softuerike

Inxhinieria e produkteve nuk përfshin vetëm ndjekje të proceseve, por kërkon përvojë të madhe dhe ekspertizë të thellë. Duke ndjekur principet tona të fuqishme për sukses, ne iu ndihmojmë klientëve tanë në formësimin e vizionit të tyre dhe në realizimin e qëllimeve të tyre.

Outsourcing

Ofrojmë shërbime outsourcing për zhvillim të softuerit të përshtatur. Ekspertiza e zhvilluesve tanë premton kualitet të lartë dhe zhvillim efektiv.

Mirëmbajtje dhe mbështetje

Kompanitë softuerike vazhdimisht ballafaqohen me sfida në aspekt të mbështetjes dhe mirëmbajtjes së produkteve të tyre softuerike gjatë tërë ciklit jetësor të produktit duke filluar që nga fillimi e deri në fund. Klientëve tanë iu sigurojme mbështetje softuerike të sigurt dhe me kualitetet të lartë.

Konsulencë për TI

Konsulentët tanë profesional do t’ju ndihmojnë rreth analizës dhe kontrollit të biznes proceseve, me qëllim që t’ua ofrojnë një pasqyrë të përgjithshme për atë se a do të duhet të bleni aplikacion të gatshëm apo ndërtimi i aplikacionit të përshtatur do të ishte zgjidhja më e mirë për ju.

Shërbime të menaxhuara

Ne ofrojmë zgjidhje për menaxhim dhe operim të hosting-ut dhe sigurisë së aplikacioneve softuerike, si dhe një gamë të plotë të shërbimeve të TI. Ne ofrojmë udhëheqje për klientët tanë në një mjedis kompleks që ndryshon me shpejtësi.

ÇFARË OFROJMË NE

Shërbimet tona mbulojnë ciklin e tërësishëm të zhvillimit dhe implementimit të sistemeve softuerike.

Zhvillim i produkteve softuerike

Ju na e thoni se çfarë lloji i softuerit ju duhet, çfarë biznes procese dëshironi që të përfshihen që të mund ne të ndërtojmë zgjidhje pikërisht sipas kërkesave të juaja.

Software Product Development

Inxhinieria e produkteve nuk përfshin vetëm ndjekje të proceseve, por kërkon përvojë të madhe dhe ekspertizë të thellë. Duke ndjekur principet tona të fuqishme për sukses, ne iu ndihmojmë klientëve tanë në formësimin e vizionit të tyre dhe në realizimin e qëllimeve të tyre.

Outsourcing

Ofrojmë shërbime outsourcing për zhvillim të softuerit të përshtatur. Ekspertiza e zhvilluesve tanë premton kualitet të lartë dhe zhvillim efektiv.

Mirëmbajtje dhe mbështetje

Kompanitë softuerike vazhdimisht ballafaqohen me sfida në aspekt të mbështetjes dhe mirëmbajtjes së produkteve të tyre softuerike gjatë tërë ciklit jetësor të produktit duke filluar që nga fillimi e deri në fund. Klientëve tanë iu sigurojme mbështetje softuerike të sigurt dhe me kualitetet të lartë.

Konsulencë për TI

Konsulentët tanë profesional do t’ju ndihmojnë rreth analizës dhe kontrollit të biznes proceseve, me qëllim që t’ua ofrojnë një pasqyrë të përgjithshme për atë se a do të duhet të bleni aplikacion të gatshëm apo ndërtimi i aplikacionit të përshtatur do të ishte zgjidhja më e mirë për ju.

Shërbime të menaxhuara

Ne ofrojmë zgjidhje për menaxhim dhe operim të hosting-ut dhe sigurisë së aplikacioneve softuerike, si dhe një gamë të plotë të shërbimeve të TI. Ne ofrojmë udhëheqje për klientët tanë në një mjedis kompleks që ndryshon me shpejtësi.

+

VITE EKSPERIENCE

+

PROJEKTE TE REALIZUARA

+

KLIENTË TE KËNAQUR

%+

RUAJTJA E KLIENTELËS

+

VITE EKSPERIENCE

+

PROJEKTE TE REALIZUARA

+

KLIENTË TE KËNAQUR

%+

RUAJTJA E KLIENTELËS

INDUSTRITË

Financa

Zgjidhje e dizajnuar për t'u integruar me aplikacionet specifike të industrisë dhe kompanisë tuaj, duke ofruar shikueshmëri dhe kontroll financiar në kohë reale tek njerëzit, proceset dhe sistemet...

Sigurime

Zgjidhje e integruar softuerike për kompanitë e sigurimeve që në shumë aspekte ua lehtëson punën e përditshme përmes automatizimit të të gjitha biznes proceseve...

Veterinari

Sistem softuerik i veterinarisë, i zhvilluar në mënyrë mjaft të kujdesshme në konsultim me ekspertë të veterinarisë...

Sektori publik

Zgjidhje gjithëpërfshirëse softuerike të cilat janë krijuar për ti përfshirë kërkesat unike të secilit institucion.

Arsim

Sistem për menaxhim me informatat nga sfera e arsimit që përdoret për grumbullimin, integrimin, përpunimin, mirëmbajtjen dhe diseminimin e të dhënave nga të gjitha nivelet në sistemin arsimor...

Ndërtimtari

Aplikacione softuerike të avancuara per industrinë e ndertimtarisë...

EKSPERTIZA TEKNOLOGJIKE

Ofrojmë ekspertizë për zhvillim të zgjidhjeve softuerike me teknologji moderne...