Karriera

Kërkojmë njerëz inteligjent, të talentuar dhe të motivuar, të cilët do të mund të punojnë dhe do të jenë aktiv në një mjedis kreativ dhe dinamik.

Pse të punoni këtu?

 • Do të mësoni - ne mbështesim përsosmëri të vazhdueshme;
 • Ne jemi agil - ne jemi pionier në Agile metodologjitë;
 • Do të jeni krenar në punën e juaj - përsosmëria teknike është ëndja jonë;
 • Kontributi i juaj do të jetë i vlerësuar - kontributi i çdonjërit vlerësohet dhe pret;
 • Nuk ekziston gardh ndarës - posedojmë koncept të hapur të hapësirës dhe projektit tonë të punës;
 • Jemi të vendosur në qendër të qytetit.

Vlerat kryesore të EDUSOFT-it

 • Krijoni realitetin e juaj personal;
 • Baraspesha ndërmjet punës dhe jetës;
 • Respekt dhe besim njëri ndaj tjetrit;
 • Mirëmbajtje - Biznes, Bashkësi, Personal;
 • Të jetohet shpejtë - të bashkëpunohet, të pranohet ndryshimi, të dërgohet vlera.

Të interesuar për të na u bashkuar?

Ju lutemi plotësoni formularin më poshtë. Kandidatët të cilët i plotësojnë kërkesat tona aktuale do të kontaktohen nga sektori për resurse njerëzore.