Karriera

Pozicione të hapuraPse të punoni këtu?

 • Do të mësoni - ne mbështesim përsosmëri të vazhdueshme;
 • Ne jemi agil - ne jemi pionier në Agile metodologjitë;
 • Do të jeni krenar në punën e juaj - përsosmëria teknike është ëndja jonë;
 • Kontributi i juaj do të jetë i vlerësuar - kontributi i çdonjërit vlerësohet dhe pret;
 • Nuk ekziston gardh ndarës - posedojmë koncept të hapur të hapësirës dhe projektit tonë të punës;
 • Jemi të vendosur në qendër të qytetit.

Vlerat kryesore të EDUSOFT-it

 • Krijoni realitetin e juaj personal;
 • Baraspesha ndërmjet punës dhe jetës;
 • Respekt dhe besim njëri ndaj tjetrit;
 • Mirëmbajtje - Biznes, Bashkësi, Personal;
 • Të jetohet shpejtë - të bashkëpunohet, të pranohet ndryshimi, të dërgohet vlera.

Të interesuar për të na u bashkuar?

Ne kërkojmë njerëz inteligjent, të talentuar dhe të motivuar, të cilët do të mund të punojnë dhe do të jenë aktiv në një mjedis kreativ dhe dinamik; Njerëz të cilët janë të motivuar, dhe të cilët e vlerësojnë punën e rëndë dhe e respektojnë punën në ekip; Njerëz të cilët dukshëm do të kontribuojnë për suksesin tonë të ardhshëm.

Ju lutemi plotësoni formularin më poshtë. Kandidatët të cilët i plotësojnë kërkesat tona aktuale do të kontaktohen nga sektori për resurse njerëzore.