Softuer për sektorin e gjyqësisë

EDUSOFT-i është ofrues me përvojë të sistemeve softuerike të gjyqësisë dhe të shërbimeve teknologjike gjyqësore për të gjitha llojet e gjyqeve.

Zgjidhjet tona softuerike për sektorin e gjyqësisë