Softuer për sektorin e ndërtimtarisë

Zgjidhjet tona softuerike për sektorin e ndërtimtarisë

  • Përgatitje të përllogaritjeve dhe ofertave në ndërtimtari
  • Libri elektronik i ndërtimit
  • Sistemi ERP