Sistemi Informativ Laboratorik (LIMS)

LIMS është një sistem kompleks, gjithëpërfshirës informativ i cili përdoret në procesin e analizave laboratorike të provave të cilat sillen në laboratori për:

  • Testim të rregullt
  • Identifikim të shkaqeve të sëmundjes përkatëse klinike
  • Eksterminim të kafshëve të sëmura
  • Hulumtime të ndryshme

LIMS përderet për regjistrim të lëvizjeve të tërësishme të tirazhit të sjellë për testim në laboratorë të ndryshme, si dhe për deponim të të gjitha metodave dhe sëmundjeve të zbatuara për të cilat mostra ka qenë e testuar.

Karakteristikat:

  • Protokollet standarde për grumbullim dhe udhëzim të kopjeve për studim laboratorik
  • Kastimizim të të dhënave standarde të përdorura për përshkrimin e kopjeve që janë sjell për studim laboratorik
  • Regjistrim i thjeshtëzuar dhe menaxhim me të gjitha rezultatet nga analizat e kryera laboratorike të mostrave
  • Këmbim të informatave të nevojshme ndërmjet laboratorëve, reparteve dhe inspektorëve të veterinarisë
  • Proces tërësisht i automatizuar për faturimin e shërbimeve të kryera dhe për analizat laboratorike, që siguron statusin e tërësishëm financiar të laboratorëve në çdo kohë
  • Përllogaritja e kohës së kaluar për analizat laboratorike për çdo mostër, që nga momenti i pranimit, e deri te dhënia e rezultatit përfundimtar të testit