Софтвер за осигурителниот сектор

ЕДУСОФТ е провајдер на високо квалитетен софтвер и консалтинг услуги на комерцијалниот осигурителен и реосигурителен пазар.

ЕДУСОФТ има докажан и целосен пакет на водечки продукти на пазарот, кои содржат робусни компоненти кои ги поддржуваат најдобрите практики. Модулите можат да се имплементираат посебно или да се аранжираат во комплетна широко компаниска оперативна платформа.

Нашиот софтвер за осигурување овозможува исклучителни нивоа на интеграција помеѓу следниве клучни бизнис функции:

  • Осигурување
  • Реосигурување
  • Штети
  • Извештаи за усогласеност и регулирање
  • Финансиски операции

Со над 10 годишно искуство во ова поле, ние сме способни за целосна поддршка на операциите на осигурителниот и реосигурителниот пазар.

Наши софтверски решенија за осигурителниот сектор