Автоматизиран систем за управување со судски предмети

Автоматизираниот информационен систем за управување со судските предмети е робусен систем кој ги автоматизира и следи сите аспекти на животниот циклус на предметите од иницијалното отворање на предметот преку негово доделување било да е кривичен, прекршочен, граѓански и др.

Било да се работи за општа или ограничена јурисдикција и независно за каков предмет се работи – нашиот систем за управување со судските предмети обезбедува комплетно решение за службениците, судиите и сите останати учесници вклучени во процесот на решавање на судскиот предмет.

Карактеристики:

  • Ги покрива сите аспекти на управување со судските предмети во сите видови на судови
  • Работи онлајн во реално време
  • Обезбедува 24 часовна услуга, седум дена во неделата, 365 дена во годината
  • Високо скалабилен систем кој може да работи во сите видови на судови со различна организациона структура
  • Обезбедува комплетна безбедност на информациите и податоците
  • Обезбедува генерирање на најразлични извештаи
  • Значително ги намалува повторливите задачи
  • Во голема мера го подобрува квалитетот на податоците
  • Обезбедува подобрена статистика и мониторинг