Софтвер за правосудниот сектор

ЕДУСОФТ е искусен провајдер на правосудни софтверски системи и судски технолошки сервиси за сите видови на судови во земјата, уште од 2000 година. Ние ги опслужуваме нашите клиенти со сервиси и решенија фокусирани на специфичните потреби на клиентот, со особен акцент врз развивање и интегрирање на информациони системи и технолошко подобрување на судското процесирање.

Наши софтверски решенија за правосудниот сектор: